Blauwloog Alcalische Reiniger Oxonia P3 Zetmeelzuur Reagens Pecto-Enzyme Bentoniet Kieselsol-Gelatine Iodiumoplossing
Citroenzuur Ascorbinezuur Melkzuur Gistvoedingszout Trisoda Wijnsteenzuur Sorbitol Calcium Carbonaat
Glycerol Kalium Sorbaat Bewaarmiddel Tannine Sulfiet Gisten  

Oxonia P3 (Henkel)

Benaming Oxonia P3 (Henkel)
Vorm Kleurloze vloeistof met zure geur
Samenstelling Perazijnzuur 49 g/l, Waterstofperoxyde 29 g/l en stabilisator
Gelatine (2): Gelatine in water 10% (soms 20%)
Verpakking 1 liter met losse stop, aandraaien voor transport
Gelatine: 100 ml
Gevaar - In onverdunde vorm:
Geeft sterke wit-uitslaande huidirritatie
echter zonder gevaar op kleine oppervlakten
Kan zeer prikkelend zijn op de slijmvliezen zoals de ogen
- Draag geschikte handschoenen en veiligheidsbril
- De met Oxonia bevochtigde kledij snel uittrekken en met water spoelen
Eerste Hulp Bij inname langs de mond:
- overvloedig water drinken, met aktieve kool
- niet laten braken
- medische behandeling onmiddellijk inroepen
Bij contact met de ogen:
- overvloedig spoelen met water
- indien mogelijk 1 koffielepel keukenzout in spoelwater doen (per liter)
- eventueel oogarts raadplegen
Bij contact met de huid:
overvloedig spoelen met water: min. 10 min
Etiketten
(gevaarlijke producten)
irriterend, corrosief
Bewaren Donker, en koel bewaren in originele flessen
Houdbaar +/- 1 jaar
Vernietigen In verdunde vorm van 0,5% kan in de riool gespoeld worden
Gebruik Verdunnen 0,2% tot 0,5% (dit is 5 ml per liter water)
Temp.: kamertemperatuur
Contacttijd: 15 20 min
Geschikt voor glas, kunststoffen en roestvrij staal
Niet geschikt voor natuur-rubber
Men hoeft niet na te spoelen voor bier
Zie ook: -
Overgenomen uit: VAW-Magazine 23ste jaargang Nr. 6 p. 219
Tel. Antigifcentrum 070/245 245

Terug naar IndexTerug naar Technische Fiches