Blauwloog Alcalische Reiniger Oxonia P3 Zetmeelzuur Reagens Pecto-Enzyme Bentoniet Kieselsol-Gelatine Iodiumoplossing
Citroenzuur Ascorbinezuur Melkzuur Gistvoedingszout Trisoda Wijnsteenzuur Sorbitol Calcium Carbonaat
Glycerol Kalium Sorbaat Bewaarmiddel Tannine Sulfiet Gisten  

Zetmeelzuur Reagens

Benaming Zetmeelzuur Reagens
Vorm Kleurloze, sterk zure oplossing
Samenstelling zetmeel 2 g, fosfoorzuur 75 - 140 ml (= 14%), water toegevoegd tot 1 liter.
Verpakking P.V.C. fles 500 ml.
Gevaar Matig tot sterk zure oplossing, kan brandwonden veroorzaken.
Eerste Hulp Bij inname langs de mond:
- overvloedig water drinken, met aktieve kool
- niet laten braken
- medische behandeling is wenselijk
Bij contact met de ogen:
- overvloedig spoelen met water
- indien mogelijk 1 koffielepel keukenzout in spoelwater doen
- eventueel oogarts raadplegen
Bij contact met de huid:
- overvloedig spoelen met water: min. 10 min
Etiketten
(gevaarlijke producten)
irriterend, corrosief
Bewaren Op kamertemperatuur bewaren in originele flessen
Houdbaar Onbeperkt
Vernietigen Verdunnen met water, mag in de riool gespoeld worden
Gebruik Bij vrij sulfietbepaling in wijn, als zuur en indicatormiddel
(samen met iodide-iodaat reagens)
Zie ook: -
Overgenomen uit: VAW-Magazine 23ste jaargang Nr. 6 p. 220
Tel. Antigifcentrum 070/245.245

Terug naar IndexTerug naar Technische Fiches